J.C. (José) de Robles

Jose de Robles

Raadslid fractie DUS!

Contactgegevens:

Lid van:

  • commissie Organiseren;
  • commissie Leven (plaatsvervangend voorzitter).

Maak kennis met José de Robles

Actief in de gemeenteraad sinds:
maart 2010

Actief in de (lokale) politiek sinds:
sinds 2005 als bestuurslid van de Stichting GroenLinks in de Europese Unie namens de partij toezicht houdend en adviserend ten aanzien van het functioneren van de GroenLinks-delegatie in Brussel. Vanaf maart 2010 actief in de lokale politiek

Ik ben de politiek ingegaan, omdat:
ik het voor mijzelf te makkelijk vind om vanaf de zijlijn toe te kijken en verwachten dat mijn idealen worden verwezenlijkt. Als ik wil dat er iets veranderd, zal ik daar zelf actie voor moeten nemen. Dit is mijn manier om iets te veranderen

Het is als raadslid mijn ambitie om:
samen met de collega-raadsleden te zorgen dat Uithoorn een prettige gemeente om te wonen blijft

Mijn prioriteit in de gemeenteraad:
ervoor zorgen dat we met elkaar de belangen van alle inwoners van Uithoorn zo goed mogelijk blijven vertegenwoordigen. Vaak wordt bij democratie gedacht dat alleen de stem van de meerderheid telt, maar in een echte democratie is deze meerderheid zich ervan bewust dat ze ook de zorg heeft voor de minderheid en houdt hier rekening mee

Mijn eigen geluid is:
dat ik een open discussie probeer te voeren. Elk vraagstuk heeft meerdere invalshoeken. Ik houd mij verre van populisme. Links noch rechts populisme heeft ooit tot concrete oplossingen geleid. Feitelijk is het kiezersbedrog....

Mijn politieke motto luidt:
probeer eerst anderen te begrijpen in plaats van zelf begrepen te worden

Mijn leukste ervaring in de raad tot nog toe was:
lastige vraag. Tot nog toe heb ik de raad, de samenwerking tussen de partijen en het wederzijds respect van alle raadsleden en college als zeer prettig ervaren.