J. (Ans) Gierman

Ans Gierman

Fractievoorzitter DUS!

Contactgegevens:

Lid van:

  • commissie Organiseren;
  • commissie Wonen & Werken. 

Maak kennis met Ans Gierman

Het is als raadslid mijn ambitie om:
Uithoorn en De Kwakel mooier voor bewoners, bedrijven en verenigingen te maken. De gemeente dient de vraag centraal te stellen en niet de regels. Preventie wordt voorop gesteld. Uiteraard moet er evenwicht in uitgaven en opbrengsten zijn.

Mijn prioriteit in de gemeenteraad:
Ik ga me de komende vier jaar hard maken voor werk, zorg, wonen en een circulaire economie. Werk dat zoveel mogelijk passend is; zorg waarbij de professional maatwerk levert en we elkaar helpen; woningbouw voor iedereen op basis van de vraag; en samen met de samenleving vernieuwende oplossingen om de schade aan het milieu terug te dringen.
Als geboren en getogen Uithoornaar heb ik het oude dorp zien veranderen en daarom wil ik me inzetten voor het behoud van het historische en karakteristieke dorpsaanzicht.

Mijn politieke motto luidt:
wees aardig voor elkaar en het milieu.