F.(Ferry) Hoekstra

Ferry Hoekstra

Raadslid fractie Gemeentebelangen

Contactgegevens:

Lid van:

  • commissie Wonen & Werken;
  • commissie Leven (voorzitter).

Maak kennis met Ferry Hoekstra

Actief in de gemeenteraad sinds: 
De verkiezingen van 2014

Actief in de (lokale) politiek sinds: 
Mei 2013

Ik ben de politiek ingegaan, omdat: 
Ik een bijdrage wil leveren aan onze gemeente. Daarnaast vind ik het interessant om meer te weten te komen over de besluiten die in onze gemeente genomen worden en vooral ook wat de afweging is om deze besluiten te nemen.

Het is als raadslid mijn ambitie om: 
Burgerparticipatie nog vaker dan nu het geval is, te laten plaatsvinden. Hoewel raadsleden door inwoners gekozen worden om hun te vertegenwoordigden, zijn het uiteindelijk de inwoners zelf die het meest gebaat zijn bij een beslissing. Dit betekent dat zij actief moeten kunnen deelnemen over besluitvorming.

Mijn eigen geluid is dat ik: 
Niet voor mijn beurt praat, maar eerst een afweging maak of het zinvol is om ergens wat over te zeggen en zo ja wat hier dan over te zeggen.

Mijn prioriteit in de gemeenteraad is: 
Naast eerder genoemde burgerparticipatie is dat de bescherming van persoonsgegevens. Er wordt tegenwoordig een hoop informatie uitgewisseld en daar moet, juist door de (lokale) overheid, zorgvuldig mee omgegaan worden.

Dit wil ik nog kwijt over mijn werk in de gemeenteraad: 
Het is vooral erg leuk en leerzaam om met 21 raadsleden (en dus 21 inzichten) te discussiëren over onderwerpen die belangrijk zijn voor onze gemeente en daar samen een besluit over te nemen.

Dit wil ik nog kwijt over de gemeente Uithoorn: 
Ik woon mijn hele leven al in deze gemeente en heb in verschillende wijken gewoond. Ondanks dat het geen hele grote gemeente is, heeft elke wijk wel zijn eigen specifieke karakter. Daarnaast is de ligging ideaal ten opzichte van de grote steden en dus interessant voor zowel oudere en jongere mensen.