D. (Daan) Noordanus

Daan Noordanus

Raadslid VVD- fractie

Contactgegevens:

Lid van:

  • commissie Wonen & Werken.

Maak kennis met Daan Noordanus

Ik ben in de politiek gegaan omdat:
ik vind dat er te weinig lange termijn visie uitgedragen wordt in de politieke besluitvorming. Ik wil eraan bijdragen dat alle plannen toekomstbestendig zijn en dat hier ook duidelijk over gecommuniceerd wordt.

Mijn politieke motto luidt:
leef en laat leven.

Mijn eigen geluid is:
bij ieder besluit opnieuw een afweging maken van de invloed op het milieu zonder daarbij te beperkende maatregelen te nemen. Bereikbaarheid en leefbaarheid nu zijn net zo belangrijk als de bereikbaarheid en leefbaarheid in de toekomst.