Fracties

Fractie

Raadsleden

Gemeentebelangen
VVD
DUS!
Ons Uithoorn
CDA
PvdA
Groen Uithoorn
!DURF (!Democratische Uithoornse Raads Fractie)

De fracties hebben als assistenten zogenaamde burgerleden. Dit zijn personen die wel op de verkiezingslijst staan, maar niet in de gemeenteraad zijn gekozen. Deze personen kunnen deelnemen in de commissievergaderingen, maar niet in de raadsvergaderingen.

Burgerleden voor PvdA zijn Jeroen Brink en Marga Moeijes. Voor Ons Uithoorn: Evert Prinsen. Voor het CDA: Peter Post.