Contact griffie

De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en de individuele raadsleden bij hun rol als volksvertegenwoordiger, bij stellen van kaders en bij het controleren van uitvoering door het college van burgemeester en wethouders.

In de praktijk komt het werk van de griffie neer op:

  • Advies geven en ondersteuning bieden aan raadsleden bij amendementen en moties, stellen van vragen;
  • Verzorgen van de informatiestroom en behandelen van diverse correspondentie;
  • Voorbereiden van vergaderen en monitoren van de besluitvorming;
  • Voorlichting geven aan de gemeenteraad;
  • Contact onderhouden met de inwoners van Uithoorn en De Kwakel;
  • Raadsvoorzitter bijstaan bij het uitoefenen van het voorzitterschap.

De griffier is de schakel tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie.

  • Griffier van de gemeenteraad is dhr. mr. J.H. van Leeuwen, (foto boven)
  • Plaatsvervangend griffier/raadsadviseur is mevr. S. Kox-Meijer (foto onder)

Hans van Leeuwen 2020

Suzanne Meijer

Contact griffie

U kunt contact opnemen met de griffie van de gemeente Uithoorn door te mailen naar: griffie@uithoorn.nl.

Contact raadsleden

Wilt u liever de raadsleden persoonlijk aanschrijven bekijk dan de e-mailadressen van de raadsleden.