Wethouder Ing. H. (Hans) Bouma

Hans Bouma is 1e locoburgemeester en wethouder. 

Wethouder Ing. H. (Hans) Bouma

Portefeuille

 • Communicatie
 • Participatie
 • Wonen (excl. ontwikkeling Kuil III)
 • Leefomgeving
 • Coördinatie Duurzaamheid
 • Schiphol
 • Financiën

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

 • Lid AB Stichting Promotie Uithoorn & De Kwakel
 • Lid Adviescommissie Afvalenergie centrale
 • Lid Bestuurlijke Regie Schiphol 
 • Lid Omgevingsraad Schiphol
 • Lid platform Bestuurlijk Overleg Water in AGV Gebied (BOWA)
 • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg
 • Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiging in de aanheelhoudersvergadering van Stedin Groep 
 • Lid aandeelhouderscommissie van Stedin Groep 
 • Toezichthouder Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
 • Lid Stuurgroep Herziening Woonruimteverdeling RAP-regio

Nevenfuncties

 • Geen

Contact

E-mail: bestuurssecretariaat@uithoorn.nl