Wethouder D.J. (Ria) Zijlstra

3e Locoburgemeester en wethouder.  

Wethouder D.J. (Ria) Zijlstra

Portefeuille

  • Sociaal domein 
  • Onderwijs

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

  • Lid DB AM match
  • Lid bestuur Werkbedrijf / Werkgevers Servicepunt
  • Lid BO OGZ (GGD) 
  • Lid AB OGZ (GGD)
  • Lid stuurgroep JOGG Vroegsignalering
  • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg
  • Lid Raad van Toezicht Initiatievenfonds Uithoorn

Nevenfuncties

  • Vrijwilligerswerk Stichting de Vrolijkheid in AZC Katwijk (vrijwilligersvergoeding van € 50,- per maand)

Contact

E-mail: bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 
Twitter: https://twitter.com/rdjzijl