Wethouder D.J. (Ria) Zijlstra

3e Locoburgemeester en wethouder.  

Wethouder D.J. (Ria) Zijlstra

Portefeuille

 • Werk & Inkomen
 • Sociaal domein & Maatschappelijke ondersteuning
 • Onderwijs

Vertegenwoordiging in besturen van regionale organisaties en gemeenschappelijke regelingen

 • Lid DB AM Match
 • Lid bestuur Werkbedrijf / Werkgevers Servicepunt
 • Lid BO OGZ (GGD) 
 • Lid AB OGZ (GGD)
 • Lid stuurgroep JOGG
 • Lid stuurgroep Wijzer Uit Elkaar
 • Lid AB Amstelland-Meerlandenoverleg
 • Lid Raad van Toezicht Initiatievenfonds Uithoorn

Nevenfuncties

 • Vrijwilligerswerk Stichting de Vrolijkheid in AZC Katwijk (vrijwilligersvergoeding van € 50,- per maand)

Contact

E-mail: bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 
Twitter: https://twitter.com/rdjzijl