Gemeentesecretaris / algemeen directeur drs. M.C. (Karin) Wegewijs a.i.

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Karin (M.C.) Wegewijs is sinds 1 september 2020 gemeentesecretaris a.i. van de gemeente Uithoorn.

De gemeentesecretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders. Zij is ook algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie ondersteunt het bestuur in het maken en uitvoeren van het beleid.
Gemeentesecretaris a.i. Karin Wegewijs