Column van de burgemeester: Veiligheid voorop

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Onlangs heb ik meegedaan aan een grote watercrisistraining van onze Veiligheidsregio. Is dat wel nodig in ons ‘natte’ Nederland?, hoor ik u zeggen. Uiteraard is de kans niet heel groot dat we met deze crisis te maken krijgen. Als er simpelweg minder water is dan dat we nodig hebben, spreken we wel van een watertekort. Dit kan zorgen voor verschillende problemen. Het is goed om voorbereid te zijn. Want ook bij ons in Uithoorn en De Kwakel kan een overstroming komen door dijkbreuk of hevige stortbuien. 

We oefenen een crisis waarbij ook evacuatie van mensen en dieren aan de orde zijn. De draaiboeken die in zo’n situatie aan de orde zijn worden gevolgd, maar natuurlijk kan er ter plekke afgeweken worden van de adviezen. Dat gebeurt dan ook. Denk maar aan hulpbehoevende ouderen. Die werden in deze training als eerste geholpen. Dat oefenen gebeurt overigens niet door mij alleen met één of twee mensen erbij. Neen….een grote groep hulpdiensten zijn dan aanwezig zoals bijvoorbeeld brandweer, politie, GGD, militairen. Maar ook onze gemeentesecretaris en mijn veiligheidsadviseur en communicatieadviseur.

Verbouwing raadzaal 

Wist u dat op korte termijn de raadzaal van het gemeentehuis verandert? Dat is nodig omdat we na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 twee extra raadsleden krijgen. De uitbreiding van twee raadszetels komt doordat we enige tijd terug de dertigduizendste inwoner hebben mogen verwelkomen. Zo’n groei naar dit inwoneraantal heeft ook een ander effect voor de gemeente. Als je een grotere gemeente bent, ontvang je ook meer geld vanuit ‘Den Haag’. Voor besteding in onze dorpen. Dat uitgeven…daar gaan onze raadsleden over. Erg belangrijk dus om uw stem te laten horen in maart 2022 voor de 23 raadzetels. 

Sporten en “Steun lokaal”

Ik zeg het wel vaker. Sporten en bewegen is goed voor de gezondheid en de geest. Ik maak geregeld een wandeling door onze prachtige dorpen. En onlangs ben ik lid geworden van de lokale golfvereniging Uithoorn. Golfen is een bijzonder gezonde sport. Je loopt tijdens het spel bijvoorbeeld enorm veel. Bovendien vind ik het belangrijk om lokale ondernemers en verengingen te steunen. Want zonder hen, zien onze dorpen er een stuk anders uit! Daarom werd ik -samen met mijn José- lid. Op naar een hole in one!

Pieter Heiliegers, burgemeester