Column van de Burgemeester: Samenwerken

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Ik zeg het wel vaker: We zijn allemaal een beetje overheid. Alleen de inwoners hebben de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om de taken uit te voeren. Dus we zijn een soort ‘eerste overheid’. Dat betekent dat we vaak de wind van voren krijgen. Dat hoort erbij. We blijven echt altijd toegewijd. 
We voeren de overheidstaken zo sterk en compact mogelijk uit. Daarvoor werken we veel samen met andere overheden. Bijvoorbeeld met Ouder-Amstel en Diemen. Met deze gemeenten werken we ambtelijk samen. Om het milieu te blijven beschermen werken we weer veel samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Het wordt steeds drukker: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. OD NZKG heeft als belangrijkste taak het leefbaar houden van dit gebied. En voor de aanpak van ondermijning werken we weer nauw samen met de gemeente Aalsmeer. Om maar een paar samenwerkingsverbanden te noemen. 

Burgernet

Maar de gemeente wil ook graag samenwerken met u als inwoner. U weet als geen ander wat er speelt in uw straat of wijk. Werk bijvoorbeeld met de gemeente en politie samen aan de veiligheid in uw buurt. Dat kan door deelnemer te worden van Burgernet. Burgernet wordt ingezet bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen. Als deelnemer ontvangt u een spraak- of sms-bericht wanneer er iets gebeurt in uw omgeving. Daarin krijgt u het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Aanmelden kan door de app te downloaden of via www.burgernet.nl. Hoe meer mensen deelnemen hoe sneller een persoon of voertuig gevonden wordt. 

Aanvullende hulp Toeslagenaffaire

De overheid maakt helaas ook fouten. Ook fouten die grote gevolgen hebben. Denk aan de Toeslagenaffaire. Dat is echt verschrikkelijk. Ik heb enorm te doen met de mensen die hier slachtoffer van zijn. De Belastingdienst compenseert ouders die zijn getroffen. Maar soms is deze compensatie niet genoeg. Er kunnen ook problemen op andere vlakken ontstaan. Waaronder inkomen en schulden, werk, huisvesting, zorg en het opvoeden van de kinderen. Daarom wil de gemeente Uithoorn aanvullende hulp aanbieden. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact op met ons Sociaal Loket. Dat kan via (0297) 513 111. Graag vragen naar Maaike Adriaans, contactpersoon Toeslagenaffaire. Schroom niet om hulp te vragen!

Pieter Heiliegers, burgemeester