Column van de burgemeester: Hulp voor inwoners met verward gedrag

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Wist u dat er een officieel meldpunt bestaat waar u naar toe kunt bellen als u zich zorgen maakt over een persoon die verward of onbegrepen gedrag vertoont? Sinds 2020 is er het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag, gratis bereikbaar op 0800-1205. Een melding bij het meldnummer kan het begin zijn van hulp waar behoefte aan is. 

Als u zich zorgen maakt over het gedrag van iemand anders, bijvoorbeeld van een naaste of een buurman, kunt u dit meldpunt bellen. Signalen van een verward persoon kunnen zijn: onsamenhangend praten, als iemand (extreem) achterdochtig is, dingen waarneemt die anderen niet kunnen waarnemen, schreeuwt in het openbaar of woont in een vervuild huis. Denk ook aan iemand die door oplopende schulden in de problemen komt, depressief raakt en dakloos dreigt te worden. Om maar een paar schrijnende voorbeelden te noemen. 

Vorige week heb ik, samen met onder andere een aantal andere burgemeesters en wethouders Zorg van de Amstelland gemeenten, een conferentie over dit thema bijgewoond. Deze conferentie is georganiseerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook (zorg)partners waren aanwezig, zoals de GGD. Doel is om samen te kijken hoe we mensen met problemen nog beter en vooral gerichter kunnen helpen. 

Bijvoorbeeld door het realiseren van zogenoemde ‘time-out’ plekken. Een plek waar mensen met problemen tijdelijk naar toe kunnen gaan om tot rust te komen en de juiste hulp te krijgen. Zodat de problemen niet escaleren. Samenwerken met alle partners (wijkregisseur, politie, GGD, woningcorporatie, hulpverleners, zorgaanbieders) is zeer belangrijk. Mede door goede onderlinge afspraken komen mensen eerder op de juiste plek terecht voor de juiste zorg. Dit is een hoge prioriteit van onze wethouder Zorg, José de Robles.

Beeld van Uithoorn/De Kwakel

Ons beeld is dat er in Uithoorn en De Kwakel gelukkig geen sprake is van een grote toename van personen met verward gedrag. De samenwerking met de GGD, politie, gemeente Amsterdam en de woningcorporatie is goed. Voordeel van een kleinere gemeente is dat de lijnen kort zijn en signalen snel op tafel komen. 

En dat moeten we zo houden. U als inwoners kan daar ook een rol van betekenis in hebben. U weet immers als geen ander als iemand in de buurt ander gedrag vertoont. Dus als u zich zorgen maakt, trek aan de bel, bijvoorbeeld bij het genoemde Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: 0800-1205. Let wel: loopt een situatie uit de hand en dreigt gevaar, bel dan altijd 112. 

Naar elkaar omkijken, het kost niks, maar heeft een groot resultaat!

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn