Column van de burgemeester: Vrijwilligers zijn onmisbaar

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Afgelopen vrijdag was ik op bezoek bij de Kwakelse scoutingvereniging St. Joannes. Zij bestaan namelijk 75 jaar! En bij een verjaardag hoort een cadeau. Namens de gemeente heb ik hen een cheque van 500 euro overhandigd, een bedrag dat iedere vereniging in onze gemeente ontvangt als zij zoveel jaar bestaan. 

Het is mooi om te zien hoe de kinderen en de vele vrijwilligers zoveel passie hebben voor scouting én hun vereniging. Verenigingen moeten we koesteren. Het verenigingsleven vormt vaak een belangrijk onderdeel van het gezin én het sociale leven van kinderen en volwassenen. Het brengt gezelligheid met zich mee. Bovendien is het goed voor ieders gezondheid. 

Verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen en te behouden. Toch zijn er heel veel mensen die zich al jaren belangeloos inzetten. Op 26 april zijn zeven inwoners van onze gemeente Koninklijk onderscheiden tijdens de traditionele Lintjesregen. Altijd een eer om hen het bijbehorende lintje op te spelden. Wist u dat de procedure om zo’n  lintje aan te vragen heel lang duurt? Het is een proces van heel veel maanden. Daarom is het belangrijk dat het tijdig wordt aangevraagd. Dus vandaar mijn oproep: Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? En is de voordracht voor de Lintjesregen in april 2023, dan is het noodzakelijk dat u het voorstel vóór 1 juli 2022 (dit jaar) al indient. Meer informatie, waaronder het aanvraagformulier, vindt u op www.uithoorn.nl/lintjes. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0297) 513 108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl. Ik hoop ook volgend jaar weer meerdere lintjes uit te mogen reiken!

Ereburger

Naast een lintje kunnen Inwoners van onze gemeente ook een erepenning ontvangen. Het ‘ereburgerschap’ kan in bijzondere gevallen als blijk van waardering worden verleend. De gemeenteraad neemt het besluit tot het toekennen van een ereburgerschap en de bijbehorende erepenning.

Zilveren Schakels

Verder organiseert de gemeente elke twee jaar de zogenoemde ‘Zilveren Schakels’. Deze vrijwilligersprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan personen, en/of organisaties die op een of andere wijze, in vrijwillig verband, een bijzondere prestatie in het belang van de gemeente Uithoorn hebben geleverd. De vrijwilligersprijs wordt rondom de Nationale Vrijwilligersdag in december uitgereikt. Vrijwilligersorganisaties en inwoners kunnen mensen voor de prijs voordragen. Een jury beoordeelt de inschrijvingen. In de jury zit in ieder geval de verantwoordelijke wethouder. Als blijk van waardering ontvangen de vrijwilligers ‘De Zilveren Schakel’. De vrijwilliger met de meest uitzonderlijke inzet ontvangt daarbij een cheque van 500 euro. Zodra er weer gestemd kan worden voor deze prijs, zullen we daar nog uitgebreid over communiceren!

We hopen hiermee onze vrijwilligers in het zonnetje te kunnen zetten. Want dat is wat zij zeer verdienen!

Pieter Heiliegers, burgemeester