Column van de burgemeester: Hulp aan vluchtelingen is onze morele plicht

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

‘Hulp aan vluchtelingen is onze morele plicht’

Vaak denk ik aan de mensen die van de één op andere dag huis en haard hebben moeten verlaten. Vanwege nietsontziende oorlogen, bommen die midden in woonwijken -of pal naast je huis of school- ontploffen. Kinderen die er trauma’s aan over houden. Het is niet voor te stellen hoe zij zich voelen.

Helaas sleept onder andere de oorlog in de Oekraïne nog altijd voort. Ik ben blij dat we in Uithoorn en De Kwakel een groep van ongeveer tachtig Oekraïense vluchtelingen opvangen. Dit aantal verandert overigens van dag tot dag. Sommigen kiezen er voor om de gok te wagen en weer terug te keren naar eigen land. Vaak tegen beter weten in. Anderen reizen via Nederland door naar landen waar zij bijvoorbeeld familie hebben. 

De vluchtelingen die we hier opvangen proberen we, in samenwerking met Uithoorn voor Elkaar en Vluchtelingenwerk, warmte, hulp en vriendelijkheid te bieden. Dit helpt hen hopelijk bij het vinden van rust in het tijdelijke onderkomen. Hoe moeilijk ook. Zeker voor de kinderen. De kinderen zijn al snel na aankomst in onze gemeente naar school gegaan. Ik hoor van alle kanten dat zij er het beste van willen maken. Enorm knap vind ik dat.

Gezamenlijke uitdaging

Niet alleen in onze gemeente, maar in heel Nederland staan we voor een gezamenlijke uitdaging vluchtelingen goed op te vangen en te huisvesten. Niet alleen vluchtelingen uit de Oekraïne, maar ook uit andere delen van de wereld waar oorlog heerst en de situatie onveilig is voor mensen. De verschrikkelijke beelden uit Ter Apel maken voor iedereen duidelijk dat er gezocht moet worden naar oplossingen. Het kabinet heeft aan alle gemeenten gevraagd te kijken naar de mogelijkheden voor (extra) opvang voor vluchtelingen. Passend bij wat de gemeente en haar inwoners aan kunnen, werkt de gemeente Uithoorn aan een integrale aanpak voor opvang. Dit gebeurt in goed overleg met de andere gemeenten in de regio. Zodat een op elkaar afgestemd aanbod van opvang in de regio mogelijk wordt.

We hebben in Uithoorn en De Kwakel inmiddels een aantal opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Een aantal locaties was beperkt beschikbaar of was alleen voor de eerste crisis noodopvang geschikt. Daarom zijn we nieuwe locaties aan het realiseren. Dit is zichtbaar in ons dorp en de direct omwonenden informeren we altijd met een brief. Of onze gemeente ook daadwerkelijk vluchtelingen uit andere delen van de wereld gaat opvangen is nog niet zeker. 

De vraag is er wel al vanuit het kabinet. Het zal misschien zelfs een wettelijke taak worden. Maar dat is nu nog niet aan de orde hier. De wethouders en ik zijn al wel met een positieve houding de mogelijkheden aan het onderzoeken. Denk daarbij aan tijdelijke kleinschalige opvang. We hebben immers de ruimte ook niet voor grootschalige opvang. Omdat we ook het maatschappelijke effect meewegen en ook niet toekomstige woningbouw willen belemmeren wordt vooral gekeken naar locaties die nu leeg staan. Of waar voorlopig geen ontwikkelingen spelen. Eigenlijk net zoals we met de opvanglocaties voor vluchtelingen uit de Oekraïne doen. 

Bij het zoeken en beoordelen van mogelijk geschikte locaties voor tijdelijke opvang van asielzoekers wordt de gemeente ondersteund door het Rode Kruis en de veiligheidsregio. Zij bepalen of een locatie voldoet of kan gaan voldoen aan passende opvang. 

De gemeente Uithoorn gaat en kan de grote asielproblemen niet oplossen. Maar iedereen moet een steentje bijdragen. Alle beetjes helpen, nietwaar? We mogen niet accepteren dat er mensen en kinderen op straat moeten slapen en in onhygiënische omstandigheden moeten leven. Want dat is op z’n zachts gezegd onmenselijk.

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn