Column van de burgemeester: Raad stemt in met voorstel college: ‘t Buurtnest beschikbaar voor vluchtelingen

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag unaniem ingestemd met het handelingsperspectief naar aanleiding van het collegebesluit om ’t Buurtnest beschikbaar te stellen als tijdelijke noodopvanglocatie voor maximaal 30 asielzoekers. De gemeente Uithoorn draagt hiermee bij aan het oplossen van de verschrikkelijke asielproblematiek in Nederland. 

Blij ben ik met de positieve en meedenkende houding van onze raad en de inzet van wethouder De Robles (portefeuille Asiel, Migratie & Inburgering). Maar ook ben ik blij met de inbreng van inwoners. Tijdens de commissievergadering van twee weken geleden spraken twee inwoners de gemeenteraad toe. Zij gaven aan dat de vluchtelingen welkom zijn in ons dorp. Daarnaast spraken ze ook zorgen uit waar we als gemeente zeker wat mee gaan doen. Met name zijn er zorgen over de veiligheid en mogelijke onrust in de buurt. Maar ook over (geluids)overlast. En er zijn vragen over het feit of asielzoekers straks voorrang krijgen op woningen. Laat ik met het laatste beginnen. De noodopvang van asielzoekers staat los van de ontwikkeling van (starters)woningen. In een noodopvanglocatie worden asielzoekers gehuisvest die nog geen duidelijkheid hebben over een verblijfsvergunning. Het tijdelijke gebruik van deze locatie belemmert geen toekomstige ontwikkelingen. Dit onderwerp is overigens in goede handen bij wethouder Hoekstra (portefeuille Wonen)

Het waarborgen van de veiligheid is tevens voor ons een prioriteit! Ik ben in nauw contact hierover met de politie en andere handhavingspartners. Ik heb daar alle vertrouwen in.

Hartverwarmend

Het is hartverwarmend dat we nu al vragen krijgen over hoe er geholpen kan worden. En waar eventueel knuffels naartoe gebracht kunnen worden voor de kinderen. Dank daarvoor!
Het bewijst dat de samenleving van Uithoorn/De Kwakel ons steentje wil bijdragen. En dat het wat met ons doet als we zien hoe vluchtelingen, die huis en haard hebben achtergelaten, buiten moeten slapen en niet de zorg krijgen waar ieder mens recht op heeft.

Kleinschalige opvang

We hebben specifiek gekozen voor kleinschalige opvang. Omdat het college meent dat het aantal van 30 past binnen ons dorp. En we ook rekening moeten houden met andere belangen.
’t Buurtnest zal geschikt gemaakt worden voor de opvang van gezinnen. Het is de bedoeling dat de locatie beschikbaar is voor noodopvang van asielzoekers tot de zomer van 2024. We houden u natuurlijk op de hoogte hoe het verder verloopt nu we voort gaan met het uitwerken van de plannen. 
Zoals u al mogelijk eerder heeft gelezen of gehoord, gaan we samen met de huidige huurders van ‘t Buurtnest op zoek naar alternatieve locaties in de buurt of op het terrein zelf. Ook plannen we verschillende informatiebijeenkomsten in, voor bijvoorbeeld omwonenden en voor huurders. 

Op asielopvang staat alle informatie. Deze informatie wordt telkens geactualiseerd. Daarnaast zetten we ook alle andere communicatiemiddelen in om u op de hoogte te houden. Denk aan publicaties in deze krant en de andere lokale media en onze socials: Facebook, Twitter en Instagram.

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn