Column van de burgemeester: Hulp voor Oekraïne

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

De vraag die mij de afgelopen dagen veel gesteld is, gaat over Oekraïne. En dan met name welke hulp wij als gemeente kunnen bieden. Laat ik beginnen om te zeggen dat wij alle mensen die door de oorlog worden geraakt steunen en wensen hen zeer veel kracht en sterkte om deze zware tijd te doorstaan. We zien en horen nu al van mooie en betrokken initiatieven uit de samenleving. Heel fijn om te zien hoe betrokken onze inwoners zijn.

Opvang

Vanuit de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waar de gemeente Uithoorn onder valt, is al snel een crisisteam ingesteld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook bij de gemeente Uithoorn is een team samengesteld. We nemen uiteraard onze verantwoordelijkheid en nemen vluchtelingen op. We hebben contact met veel locaties in Uithoorn/De Kwakel met de vraag of er opvangplekken zijn. En gelukkig zijn die er. Drie locaties zijn al gevonden voor de eerste noodopvang: Het Rechthuis, Amsterdam hotel Uithoorn en de locatie aan de Noorddammerweg 39. De locatie aan de Noorddammerweg is geen hotel en moest dus nog helemaal ingericht worden. Afgelopen vrijdag hebben we spullen ingezameld onder alle collega’s en op die manier kon de locatie goed ingericht worden. Inclusief kinderbedjes, spelletjes en toiletartikelen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog geen geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne in Uithoorn of De Kwakel aangekomen. Maar de verwachting is dat dat wel snel zal gebeuren.

De gemeente is naast locaties voor de korte termijn ook aan het bekijken welke locaties voor de langere termijn geschikt zijn. We vinden het belangrijk om u als inwoner op de hoogte te houden. Zodra er meer bekend wordt over andere locaties, dan laten wij dat weten op deze website.
Ook bekijken we op dit moment, samen met onder andere Uithoorn voor Elkaar, hoe we hulp door onze inwoners kunnen ondersteunen en faciliteren. Als u dat wilt, kunt u alvast een bestaande hulporganisatie steunen, zoals Vluchtelingenwerk. Veel informatie hierover staat al op Hulp voor Oekraïne.

Verkiezingen

Dan iets heel anders. Het is vandaag de laatste dag dat u uw stem kan uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad. Vanavond (woensdag 16 maart) maak ik in de raadzaal de voorlopige uitslagen bekend. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Inloop is mogelijk vanaf 21.15 uur. De verwachting is dat tussen 22 en 23 uur een eerste tussenstand gegeven kan worden van alle getelde stemmen. Houd er rekening mee dat er geen coronabeperkingen gelden. De uitslagenavond is dan ook live te volgen via de computer of laptop vanuit uw huis. Op Verkiezingen gemeenteraad 2022 is nog veel meer informatie te vinden over de verkiezingen.

Pieter Heiliegers, burgemeester