Column van de burgemeester: Extra geld voor veiligheid

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Onlangs kreeg ik een vraag over het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid dat op donderdag 29 september is goedgekeurd door de gemeenteraad. Er stond een artikel in de Nieuwe Meerbode hierover, maar wat betekent dit plan nu nog meer in detail voor ons als inwoner? Terechte vraag natuurlijk!

Het Integraal Veiligheidsbeleid heeft het doel om de veiligheid in Uithoorn/De Kwakel op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Het recht om je veilig te voelen op straat. De gemeenteraad vindt dat voor Uithoorn en De Kwakel natuurlijk ook. De raadsleden hebben om die belangrijke reden extra geld beschikbaar gesteld. 

Waar is dat geld dan precies voor bestemd, vraagt u zich mogelijk af. Er komt bijvoorbeeld meer geld voor extra handhavers (Boa’s) op straat. Vanaf januari zijn er vijf beschikbaar. Daarnaast gaat het ook over de bezetting van de brandweer die gebruik kan maken van een tankautospuit en andere hulpmiddelen. Maar ook voor het programma ‘brandveilig leven’ is er geld beschikbaar gesteld. Een onderdeel van dit programma is de huisbezoeken die de brandweermensen doen. Ze komen bij u thuis om advies te geven. Over hoe u het huis beter kunt beschermen tegen brand. Soms zijn er slechts simpele aanpassingen nodig. Verder gaat het ook over politie. In ons team -dat wij samen met Aalsmeer hebben- zijn er 94 personen. Daarvan zijn er velen in de wijk aan het werk. Soms zijn ze niet altijd zichtbaar, omdat politie ook in burger aan het werk is. Maar 5 agenten zijn steevast zichtbaar in een vaste wijk. 

Ik zal nog een paar voorbeelden noemen die in het Veiligheidsbeleid zijn opgenomen. We gaan vaker op snelheid controleren in de 30 km zones. In sommige wijken wordt er namelijk veel te hard gereden. Als er niet of nauwelijks controles zijn, dan komt daar geen verandering in. We gaan ook onverminderd door met grote vergunningsaanvragen toetsen op eerlijkheid (Bibob-toets). Zo weren we zo veel mogelijk criminele bedoelingen. Verder zetten we in op de aanpak van woonfraude. Met meerderen in een huis wonen zonder registratie kost de maatschappij geld. Bovendien is het oneerlijk en kan het overlast geven. En het opsporen van panden waar drugs worden gemaakt blijft ook een grote prioriteit. 

Ouders van jongeren die overlast bezorgen gaan we meer en eerder betrekken. Ouders zijn ten slotte verantwoordelijk voor hun kinderen. In samenwerking met Bureau Halt zullen we zo nodig op huisbezoek gaan om het gesprek aan te gaan. Maar ook gaan we ouders in gezinnen waar het moeilijk gaat (denk aan huiselijk geweld) nog meer ondersteuning en advies bieden. 

Daarnaast is noemenswaardig dat we blijven inzetten op de nieuw gestarte wijknetwerken. De wijknetwerken hebben als doel om samen met inwoners de eigen wijk veiliger en socialer te maken. De buurt maak je namelijk vooral ook zelf. U weet…ik zeg wel vaker. We zijn allemaal een beetje overheid. Natuurlijk wordt er vanuit het gemeentehuis, de brandweerkazerne en het politiebureau hard gewerkt, maar we kunnen niet alles. Uw rol is ook heel belangrijk. U kunt als deskundige in uw buurt verdachte situaties doorgeven aan de politie, de wijkagent of de gemeente. Maar ook kunt uw rol zijn om het gesprek aan te gaan met degenen die overlast geeft. Als u zich daar natuurlijk senang bij voelt.

Samen maken we de maatschappij. Daarom heet het ook samenleving. Op een veilige buurt!

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn