Column van de burgemeester: Blijf alert op online criminelen

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Veel Uithoornaars en Kwakelaars, waaronder ook ondernemers, zijn dagelijks online en zijn steeds afhankelijker van internet. We ondervinden veel voordelen van de digitale wereld. Maar helaas worden mensen ook slachtoffer van online criminaliteit, ook wel cybercriminaliteit genoemd. Denk aan verkoopfraude, hacken of ‘phishing’. Bij dit laatste proberen cybercriminelen met valse e-mails of WhatsApp berichten persoonlijke gegevens, geld of wachtwoorden te stelen. Verschrikkelijk.

Gelukkig worden mensen steeds bewuster van het feit dat cybercriminelen op de loer liggen. En dat we daarom ook onze wachtwoorden geregeld moeten wijzigen. En dat we er niet klakkeloos vanuit mogen gaan dat mails ‘betrouwbaar’ zijn. Maar laten we waakzaam blijven!

Niet alleen inwoners of ondernemers krijgen te maken met cyber criminaliteit. Ook de overheid heeft er mee te kampen. Met alle grote gevolgen van dien. Denk aan het verlies van gegevens, uitval van ICT en/of het door onbevoegden kennisnemen of manipuleren van bepaalde informatie. 

Namens de gemeente Uithoorn, alsook de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ben ik de ‘cyberburgemeester’. Dit is een van mijn nevenfuncties die ik bekleed. Geregeld heb ik overleg met andere cyberburgemeesters. Het overleg functioneert als ‘zwerm’ met als hoofddoel zich over belangrijke digitale ontwikkelingen, bedreigingen en oplossingen te laten informeren of om er aandacht voor te vragen. We wisselen onderlinge kennis en ervaringen uit en wenden onze invloed aan om structurele aandacht en financiering te verwerven voor digitale veiligheid op regionaal en lokaal niveau. In het overleg focussen we ons op het geheel van onze rollen vanwege de onderlinge samenhang. Denk aan het eigen gemeentehuis op orde brengen en houden (informatiebeveiliging) en voorbereiding op cyberincidenten- en crises. 

Onlangs hebben ambtenaren van de gemeente Uithoorn een crisistraining gedaan met een cyberaanval als onderwerp. Het is goed én noodzakelijk om dit geregeld te doen. Er komt namelijk heel wat bij kijken als zoiets verschrikkelijks gebeurt. Maar uiteraard doen we er ook alles aan om een dergelijke aanval te voorkomen. Het zou echter naïef zijn om te denken dat het ons niet kan gebeuren. Daarom blijven wij ook waakzaam!

Pieter Heiliegers, burgemeester