Column van de burgemeester: Aanpak grotere criminaliteit

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Aanpak grotere criminaliteit

De politie, de brandweer en onze uitvoeringsorganisatie Duo+ hebben vorige week een integrale en preventieve controle op ondermijning gehouden in Uithoorn en De Kwakel. Tijdens de controle hebben we verschillende overtredingen geconstateerd, zoals illegale huisvesting van arbeidsmigranten, illegale bewoning op een bedrijventerrein en bedrijfsvoering in strijd met het bestemmingsplan. Uiteraard zullen maatregelen getroffen worden.

We zijn al langere tijd bezig met de aanpak van ondermijning. Dit doen we samen met onze veiligheidspartners, buurgemeenten, zoals Aalsmeer en het RIEC. RIEC staat voor Regionaal Informatie- en Expertise Centrum. Zij ondersteunen onder andere gemeenten bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken en zo ondermijning tegen te gaan.

Ondermijning

Als criminelen gebruikmaken van legale bedrijven en diensten voor hun illegale activiteiten, dan neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ondermijning.
Voorbeelden zijn hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in schuren op het platteland of zelfs in woonwijken, dumpingen van drugsafval in de natuur, witwassen van misdaadgeld, intimidatie en corruptie. Niet fijn en zelfs gevaarlijk als dat in de buurt of in de straat gebeurt. Het is daarom van groot belang dat we controles blijven houden. Dat doen we dan ook niet sporadisch, maar structureel.

Zowel aangekondigd als onaangekondigd

Doel hiervan is ook om ondernemers en inwoners te informeren over ondermijning. Tijdens de laatste controle is er dan ook met hen gesproken over ondermijning, wat de gevolgen kunnen zijn en waar zij vermoedens kunnen melden. Heeft u vermoedens? Dan kan dat altijd gemeld worden via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Dit is een gratis nummer. Bij spoed kan altijd 112 gebeld worden.

Donkere Dagen Offensief

Dan een andere soort van criminaliteit: inbraak. Het zal u niet ontgaan zijn: de dagen zijn korter en donker. Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), wijkagenten, gemeentes en vele partijen bundelen juist in deze periode hun krachten om het aantal woninginbraken te verlagen. De wintercampagne wordt ook wel het Donkere Dagen Offensief (DDO) genoemd. In deze campagne werken we met verschillende partijen samen om mensen bewust te maken wat zij zélf kunnen doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen. Kijkt u eens op politiekeurmerk.nl/donkeredagenoffensief. Hier staan goede tips en adviezen op. En houd uw ogen en oren open in de buurt. Inwoners weten als geen ander als er iets niet in de haak is in hun buurt of straat. 

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn