Column van de burgemeester: januari 2020

Gelukkig nieuwjaar, samen en met elkaar!

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Het jaar is net gestart. Allereerst wens ik u dan ook het allerbeste voor dit nieuwe jaar 2020. Het is u hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan. Het was in de gemeente Uithoorn uitzonderlijk onrustig tijdens de jaarwisseling. Verschillende vandalen en relschoppers hebben voor emotionele en materiële schade gezorgd. Brutaliteit ten top! We werken hard met de politie samen om zoveel mogelijk daders op te sporen. Daar hebben we alle hulp bij nodig. Ik vraag u dan ook om contact op te nemen met de politie als u informatie heeft! Dat kan ook 7 dagen per week anoniem via 0800-7000.

Het heeft écht zin om aangifte of een melding te doen. Wanneer er namelijk veel meldingen en/of aangiftes van 1 bepaalde locatie/wijk komen kan dat aanleiding zijn voor gemeente en politie om daar extra maatregelingen te nemen. Wij kunnen niet beslissen tot bijvoorbeeld cameratoezicht of extra surveillance als er geen aangiftes zijn. Om zware maatregelen te kunnen treffen, zoals cameratoezicht, moeten we zwart op wit kunnen aantonen dat het écht nodig is.

Op maandag 6 januari is er een spoeddebat ingelast met de gemeenteraad over de jaarwisseling. Ook de politie en de brandweer waren hier bij aanwezig. In dit spoeddebat zijn verschillende maatregelen genoemd die we kunnen nemen zodat het dit jaar hopelijk rustiger verloopt. Ook ben ik op uitnodiging op bezoek geweest bij de inwoners van de Anna Blamanlaan waar meerdere auto’s in de fik zijn gestoken. Ook met hen heb ik gesproken over ideeën voor een oplossing.

Nu is het tijd om te beslissen welke stappen we gaan nemen. Ik begrijp dat u vandaag of het liefst gisteren wilt horen wat we gaan doen, maar het vergt iets meer tijd. Geef ons die tijd, wil ik u vragen. Uiteraard houd ik u op de hoogte.

Gelukkig kunnen we ook uitkijken naar mooie momenten dit jaar. Een jaar waarin de gemeente Uithoorn jarig is. Met een jubileum van 200 jaar heeft u daar al veel van gemerkt…..of gaat dat nog. Vier het mee is mijn wens. Dat kan helpen bij de ontwikkeling van onze gemeenschap en daarbinnen saamhorigheid.

Ik sluit af……Kijk een beetje naar elkaar om in het nieuwe jaar 2020. Spreek elkaar. Ontmoet elkaar. Help elkaar. Stel eens de vraag ‘hoe gaat het met je’? Laten we er een mooi jaar van maken met elkaar.

Pieter Heiliegers, burgemeester.