Column van de burgemeester: december 2019

Inkijkje in de agenda

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Een vraag die ik geregeld krijg is hoe mijn agenda eruit ziet. Daarom wil ik u een inkijkje geven. De week bestaat vaak uit vergaderen over onderwerpen die onze inwoners aangaan. Afgelopen week heb ik ook een aantal werkbezoeken afgelegd. Ik zal er een paar uitlichten.

Ik kijk terug op een heel leuk bezoek aan KBO De Kwakel, de ouderenbond. In het dorpshuis werd door KBO de jaarlijkse Patroonsdag gehouden die ik mocht openen nadat Ben Plasmeijer mij welkom heette. Mooi om te zien dat er ruim 100 mensen op af kwamen. Het is een dag dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan onder het genot van een hapje en drankje en muziek. Het is belangrijk dat mensen elkaar (blijven) ontmoeten en tijd voor elkaar maken.

Uiteraard was ik aanwezig bij de avond in de Thamerkerk waar we met inwoners en andere geïnteresseerden hebben gesproken over de nieuwe cultuurnota die we gaan opstellen. We hebben goede input gekregen van de aanwezigen. Ik heb deze avond gemerkt dat cultuur er wel degelijk toe doet in deze gemeente, zowel in De Kwakel als in Uithoorn. De opkomst was hoog. We gaan het komende kwartaal hard aan de slag met de nota.

Verder heb ik kennisgemaakt met de nieuwe plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie Jeroen Steenbrink van het Arrondissementsparket Amsterdam. Onder dit parket valt ook onze gemeente. Ik ken hem uit mijn “Haarlemmerliede-tijd”. Dat is handig, want nader kennismaken is dan niet nodig. Het is overigens prima samenwerken met hem.

Samen met het hele college ben ik op bezoek geweest bij Vluchtelingenwerk Uithoorn. We hebben daar onder andere gesproken met twee statushouders. Ze gaven aan dat ze hard hun best doen om de taal te leren, maar dat dat écht een hele opgave is. De Nederlandse taal is niet de gemakkelijkste om te leren namelijk. Dat hoor ik ook van mijn vrouw José. Zij is vrijwilliger in het Taalhuis Uithoorn.

Ook heb ik me verdiept in de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wvggz gaat per 1 januari de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. Nieuw is dat de burgemeester iemand aan wie hij een maatregel oplegt, in staat moet stellen om te worden gehoord. Hoe deze hoorplicht vorm krijgt, wordt nog nader uitgewerkt. Dat is belangrijk want iemands vrijheid tijdelijk ontnemen is niet zomaar iets. Zo’n beslissing moet goed afgewogen worden.

Al met al een week met uiteenlopende activiteiten. Dat hoort bij mijn functie als burgemeester en dat maakt dit ambt zo leuk. Volgende week is het Kerstmis. Ik blijf wel aan het werk, maar ik zal ook zeker tijd vrijmaken voor mijn familie. Ik wens iedereen alvast een hele fijne kerst toe, vol warmte en liefde en een hele goede jaarwisseling. Mijn column gaat met reces en is medio januari weer te lezen. Tot dan!

Pieter Heiliegers, burgemeester.