Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 36, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken MRA Verstedelijkingsstrategie: de redeneerlijn voor de AM en begeleidende raadsbrief. 

Het college besluit de raad middels bijgevoegd bericht te informeren over de MRA Verstedelijkingsstrategie en de daarvoor opgestelde AM redeneerlijn.   

Voorstel programma Organiseren Beantwoording raadsvragen jaarstukken 2019.  

Het college besluit de raadsvragen over de jaarstukken 2019 te beantwoorden met het bijbehorende raadsbericht.    

Voorstel programma Wonen en Werken Uitnodiging webinar waterstof.  

Het college besluit de raad met het bijbehorende raadsbericht te informeren over het waterstof webinar op 17 september.    

Voorstel programma Samenleving voortgang opgavegerichte wijkaanpak veiligheid en zorg.  

Het college besluit de raad te over de voortgang van de opgavegerichte wijkaanpak veiligheid en zorg, met het bijbehorende raadsbericht.