Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 45, 2021

Voorstel programma Organiseren over Vragen VVD raadslid inzake de Algemene verordening gegevensbescherming.

Het college besluit de gemeenteraad te informeren met een raadsbericht over de schriftelijke vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau.

Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.    

Voorstel programma Leven over Cessieovereenkomst Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland truckkartel.

Het college besluit de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland te machtigen, om namens de gemeente opdracht te vertrekken aan NL Truckkartel, tot het vorderen van een schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig handelen van truckfabrikanten MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Besluit op bezwaarschrift. 

Het college besluit:

  1. Het bezwaarschrift van 25 mei 2021 niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Het verzoek om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
  3. Bezwaarmakers van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaarschrift.

Het college besluit 

  1. Het bezwaarschrift van 25 mei 2021 niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Het verzoek om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
  3. Bezwaarmakers van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.