Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 2, 2020

Voorstel programma Wonen en Werken over Addendum Eigen Haard t.b.v. LMW456

Het college besluit het addendum bij de anterieure overeenkomst Legmeer-West deelgebied 4,5 en 6 te Uithoorn Gemeente Uithoorn – Woningstichting Eigen Haard inzake afspraken over de verwerving van de gronden t.b.v. de realisatie van sociale woningbouw aan te gaan.
Reg.nr: 2019-093124