Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 23, 2020

Voorstel programma Samenleving Aanbesteding hulp bij huishouden

Het college besluit:

  1. Mede op basis van het kostprijsonderzoek het programma van eisen voor de aanbesteding van de hulp bij huishoudens aangepast vast te stellen en dit aan te besteden.
  2. Het Participatieplatform te informeren over de wijze van verwerking van het door hen gegeven advies en het gepubliceerde programma van eisen toe te sturen.

Voorstel programma Wonen en Werken Ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Uithoorn 2020'

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de ‘Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Bedrijventerrein’.
  2. In te stemmen met de voorgestelde (gedeeltelijke) dezonering van het industrieterrein en hogere grenswaarden vast te gaan stellen voor industrielawaai en wegverkeerslawaai voor de woningen aan Thamerweg 74 t/m 76 en voor industrielawaai voor de woning aan Industrieweg 2.
  3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het plan vrij te geven voor ter inzage legging.

Voorstel programma Organiseren Herstelfase coronacrisis raadsbericht 3

Het college besluit de raad te informeren met een raadsbericht over de herstelfase.

Voorstel programma Samenleving vondst methanol Ondernemersweg

De burgemeester besluit de raad te informeren over de vondst van 200 liter methanol aan de Ondernemersweg Uithoorn middels een raadsbericht.