Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 10, 2020

Voorstel programma Organiseren Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2020

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de ‘verordening gemeentelijke onderscheidingen 2013’ in te trekken.
 2. De ‘verordening gemeentelijke onderscheidingen 2020’ voor te leggen aan de raad. 2020-018701

Voorstel programma Samenleving Collegevoorstel UVP IVB 2019, 2020 en UVP VTH 2020

Het college besluit:

 1. De eindrapportage uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2019 vast te stellen.
 2. Het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2020 vast te stellen.
 3. Het uitvoeringsprogramma vergunningen toezicht en handhaving 2020 vast te stellen.
 4. Het bijgevoegde raadsbericht te versturen om de gemeenteraad te informeren. 2020-009072

Voorstel programma Samenleving Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 9 december 2019 tot het ingevolge de Participatiewet intrekken van de tijdelijke inkomensvoorziening per 2 december 2019

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen. 2020-011396

Voorstel programma Wonen en Werken Bodemonderzoek voormalig Cindu-terrein

 • Het college besluit de raad middels bijgevoegd bericht op de hoogte te stellen van het bodemonderzoek, dat door de provincie Noord-Holland op de voormalige locatie van het bedrijf Cindu langs de Amstel wordt uitgevoerd.

Voorstel programma Wonen en Werken Brief MRA met vragen over (houtige) biomassa als warmtebron 

 • Het college besluit de MRA te laten weten dat ze de brief over biomassa ook namens de gemeente Uithoorn mogen versturen.

Voorstel programma Samenleving Raadsbericht cameratoezicht Zijdelveld

 • Het college besluit de raad te informeren over het inzetten van cameratoezicht aan het Zijdelveld middels het bijgevoegde raadsbericht.

Voorstel programma Samenleving Beslissing op het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 9 december 2019 tot het ingevolge de Participatiewet intrekken van de tijdelijke inkomensvoorziening per 2 december 2019

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte stellen. 2020-011396.

Voorstel programma Wonen en Werken Bodemonderzoek voormalig Cindu-terrein

Het college besluit de raad middels bijgevoegd bericht op de hoogte te stellen van het bodemonderzoek, dat door de provincie Noord-Holland op de voormalige locatie van het bedrijf Cindu langs de Amstel wordt uitgevoerd.

Voorstel programma Wonen en Werken Brief MRA met vragen over (houtige) biomassa als warmtebron

 • Het college besluit de MRA te laten weten dat ze de brief over biomassa ook namens de gemeente Uithoorn mogen versturen. 

Voorstel programma Wonen en Werken Raadsbericht terugkoppeling lokale bijeenkomst RES.

 • Het college besluit de raad met bijgevoegd raadsbericht te informeren over de lokale bijeenkomst over de Regionale Energie Strategie.