Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 6, 2022

Voorstel programma Organiseren over Bestuurskrachtonderzoek

Het college besluit:

1. De raad via een raadsbericht te informeren over de afronding van het Bestuurskrachtonderzoek en het vervolgproces.
2. De portefeuillehouder, burgemeester Heiliegers, te mandateren om tekstuele wijzigingen aan
te brengen in het raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Evaluatie The Cube in project Rietkraag te De Kwakel

Het college besluit het bericht aan de raad met het onderwerp: ‘Evaluatie CPO-project The Cube in De Kwakel aan te bieden aan de gemeenteraadsleden.

Voorstel programma Leven over Schriftelijke vragen krediet- en locatievoorstel Scouting

Het college besluit het bericht aan de raad over de beantwoording van raadsvragen over de herhuisvesting van de Scouting Admiralengroep Uithoorn te versturen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Rood asfalt, voortgangsrapportage 2021

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over het rode asfalt met een voortgangsrapportage over het jaar 2021.

Voorstel programma Organiseren over Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2021

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over het archiefjaarverslag en de beoordelingsbrief van de Provincie d.m.v. een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Gewijzigde ingangsdatum nieuwe woonruimteverdeling

Het college besluit het raadsbericht “Gewijzigde ingangsdatum nieuwe woonruimteverdeling” ter kennisname aan de raad aan te bieden.