Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 36, 2022

Voorstel programma Leven over Vervolgovereenkomst 2023-2026 BeterBuren

Het college besluit in te stemmen met het ondertekenen van de Vervolgovereenkomst BeterBuren 2023-2026 en hiervoor de burgemeester te machtigen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording raadsvragen GB bestemming Noorddammerweg 68, De Kwakel

Het college besluit de raadsvragen van Gemeentebelangen te beantwoording via een raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording raadsvragen DUS! Bestemmingsplan Noorddammerweg 68, De Kwakel

Het college besluit de beantwoording van de raadsvragen van DUS! naar de raad te sturen via het raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Planschade Fresialaan 34

Het college besluit:

1. € 1500 tegemoetkoming in planschade aan aanvrager toe te kennen.
2. Over € 1500 wettelijke rente aan aanvrager toe te kennen gerekend vanaf 1 juli 2020 tot de dag van uitbetaling.
3. Het drempelbedrag van € 300 te restitueren aan aanvrager.
4. € 1500 terug te vorderen van Vorm inclusief de wettelijke rente gerekend vanaf 1 juli 2020 tot de dag van uitbetaling.
5. Aanvrager en Vorm van uw besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.