Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 23, 2022

Voorstel programma Leven over Jaarverantwoording kinderopvang 2021

Het college besluit:

  1. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 vast te stellen.
  2. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 ter kennisname aan te bieden aan de raad.
  3. De jaarverantwoording kinderopvang 2021 via de persoonlijke link in te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs ten behoeve van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorstel programma Leven over Schriftelijke vragen van het CDA over extra budget cultuur erfgoed

Het college besluit:
De schriftelijke vragen van het CDA over extra budget cultuur erfgoed te beantwoorden.