Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 19, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Reactie op principe verzoek Vuurlijn 78

Het college besluit in afwachting van de visievorming voor de Noorder Legmeerpolder, op dit moment niet mee te werken aan het verzoek voor Vuurlijn 78 om parkeren toe te staan buiten de perceelsgrens.

Voorstel programma Organiseren over Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV – algemene aandeelhoudersvergadering  12 mei 2022

Het college besluit:

 1. Gelezen de annotaties bij de diverse agendapunten van de op 12 mei 2022 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders GPAG een gelijkluidend stemadvies mee te geven aan de aandeelhouder;
 2. Bij ongewijzigde besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2022 ten aanzien van de jaarrekening 2021 van GPAG:
  a.    het besluit van de AVA te bekrachtigen, en
  b.    in het kader van de actieve informatieplicht de Jaarrekening 2021 met de bijbehorende accountantsverklaring ter kennis te brengen van de raad conform bijgevoegd raadsbericht;
 3. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van B&W tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
 4. De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen e verplichting tot geheimhouding op het Bericht aan de raad inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2021 over de jaarrekening 2021, op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
 5. De termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 (zaaknummer 2016-020226) en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.    

Voorstel programma Leven over Scouting en Legmeerbos

Het college besluit toezegging aan de raad (nr. 111) af te doen met bijgevoegd raadsbericht en de raad hierover te informeren.   

Voorstel programma Leven over Voorstel draaiboek Gemeentelijke Actie Centrum

Het college besluit het Draaiboek Gemeentelijk Actie Centrum (GAC) lokale crisisorganisatie Diemen, Uithoorn Ouder-Amstel en Duo+ 2022 vast te stellen.    

Voorstel programma Organiseren over Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V -Thermometer Q1- 2022

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Thermometer per 31 maart 2022 van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. en deze middels bijgaand Bericht aan de raad ter kennis te brengen van de raad;
 2. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
 3. De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:

a.    De verplichting tot geheimhouding op het Bericht aan de raad inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 over de Thermometer Q1-2022, op basis van Artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;
b.    De termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 (zaaknummer 2016-020226) en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. 

Voorstel programma Organiseren over Vaststelling Verordening op de eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Algemene rechtenverordening 2022

Het college besluit de raad conform het raadsvoorstel voor te stellen om de navolgende wijzigingsverordening vast te stellen: Verordening op de eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Algemene rechtenverordening 2022.