Gemeentesecretaris / algemeen directeur E.M. (Maurits) Voorhorst

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Maurits (E.M.) Voorhorst is sinds 1 januari 2016 gemeentesecretaris van de gemeente Uithoorn.

De gemeentesecretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders. Hij is ook algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie ondersteunt het bestuur in het maken en uitvoeren van het beleid.

Gemeentesecretaris - algemeen directeur Voorhorst