Wet Maatschappelijke ondersteuning

Om rechtmatig uitvoering te kunnen blijven geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning is de Verordening Wmo per 1 januari 2020 aangepast.

Aanpassing is het gevolg van de wijzigingen voorkomend uit jurisprudentie en de invoering van het abonnementstarief. Omdat er een administratief-technische wijziging heeft plaatsgevonden is de verordening opnieuw vastgesteld.

De raad heeft op 28 februari 2020 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020/1 vastgesteld en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020 ingetrokken.

De verordening treed op 1 januari 2020 in werking.