Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021 vastgesteld. In de verordening is opgenomen dat het college binnen 8 weken na het eerste gesprek, een besluit op de aanvraag schuldhulpverlening neemt. 

Het opstellen van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021 is noodzakelijk om rechtmatig uitvoering te kunnen geven aan de regels op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Inwerkingtreding

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021 treedt in werking vanaf 1 januari 2021. De stukken zijn vanaf 23 december 2020 te zien op overheid.nl.