Verlenging beleidsplan ‘Vergunningen, Toezicht en Handhaving’ tot en met 31 december 2021

Op 23 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn besloten om de looptijd van het beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: ‘VTH’) met de duur van een jaar te verlengen. Dit beleidsplan werkt nu tot en met 31 december 2021. Hiertoe is met name besloten omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is uitgesteld. Er is een directe relatie met het VTH-beleidsplan daar deze wetten het belangrijkste kader gaan vormen voor de VTH-taken.