Verlengen cameratoezicht Zijdelveld ter hoogte van nr 31

De burgemeester heeft op 4 juni jl. besloten het cameratoezicht op het Zijdelveld te verlengen voor de duur van drie maanden. Dit is bekend gemaakt aan de direct belanghebbenden.

Het aanwijzingsbesluit heeft betrekking op verlengen van het cameratoezicht ter hoogte van huisnummer 31 op Zijdelveld in Uithoorn. De camera wordt geplaatst ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en zal voor de duur van 3 maanden blijven staan. De verlenging van het cameratoezicht is ingegaan per 5 juni 2020.