Verkeersbesluiten laadpalen diverse locaties Uithoorn

De gemeente Uithoorn heeft tien nieuwe locaties aangewezen voor laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties:

  • Brusselflat 
  • Potgieterplein thv nummer 4
  • Schumanflat 
  • Sportlaan thv zwembad De Otter
  • Buitenhof bij het parkeerterrein
  • Geometrielaan thv nummer 88
  • Weegbree thv nummer 37
  • Tesselschadelaan thv nummer 14
  • Kuifmees thv nummer 1
  • Burg. Brautigamlaan 49

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, als zij het niet eens zijn met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.