Verkeersbesluiten laadpalen Roodhalsgans, Colijnlaan en Gerberalaan

De gemeente Uithoorn heeft een drietal nieuwe locaties aangewezen voor laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties:

  • Roodhalsgans t.h.v. Roodhalsgans/appartementencomplex Canadese Gans (nrs. 37-69);
  • Colijnlaan op de parkeerplaatsen tussen huisnummers 150 en 152;
  • Gerberalaan t.h.v. huisnummer 60.

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant bezwaar maken.

De laadpalen en bijbehorende bebording worden uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.