Verkeersbesluiten laadpalen Koekoek

De gemeente Uithoorn heeft een nieuwe locatie aangewezen voor een laadpaal waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Het geplande oplaadpunt bevindt zich op de volgende locatie:

  • Koekoek t.h.v. nr. 98

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.