Verkeersbesluiten drie nieuwe laadpalen: Zonnedauw, Linie en Marsmanlaan

De gemeente Uithoorn heeft drie nieuwe locaties aangewezen voor laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende plaatsen:

  • Zonnedauw t.h.v. huisnummer 2;
  • Linie t.h.v. huisnummer 6;
  • Marsmanlaan t.h.v. huisnummer 33.

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.