Verkeersbesluit verplichte rijrichting Couperuslaan

De Couperuslaan is een straat waar aan beide zijden van de weg geparkeerd wordt. Hierdoor blijft soms weinig ruimte voor voetgangers over. Door het instellen van eenrichtingsverkeer en een reconstructie van de weg kunnen aan beide zijden van de weg parkeervakken gerealiseerd worden, waarbij het trottoir vrij blijft voor voetgangers. De nabijgelegen Hugo de Grootlaan is enige jaren geleden op eenzelfde wijze aangepakt. Deze herinrichting van de Couperuslaan met eenrichtingsverkeer draagt bij aan een consistent verkeersbeeld waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd. De rijrichting wordt vanuit de Guido Gezellelaan richting de Potgieterlaan.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 2 juni 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl.
Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar officielebekendmakingen.nl