Verkeersbesluit laadpalen

De gemeente Uithoorn heeft nieuwe locaties aangewezen voor een openbare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiervoor is vier weken inspraak aan vooraf gegaan. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties: 

  • Potgieterlaan tegenover nummer 44
  • Koekoeksbloem ter hoogte van nummer 24
  • Fazant ter hoogte van nummer 15

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 20 oktober 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar officielebekendmakingen.nl.