Tijdelijke aanpassing beleidsregels voor bijzondere bijstand

Het college van B & W heeft op 27 juni 2020 besloten tot tijdelijke aanpassing van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2012. Er is een tijdelijke noodregeling voor de toekenning van woonkostentoeslag ingevoerd, die direct ingaat en geldt tot 31 december 2020. Indien nodig kan de noodregeling met maximaal twee keer een half jaar verlengd worden. Het college heeft de wethouder Sociale Zaken gemandateerd hierover te besluiten.