Tijdelijk opheffen eenrichtingsverkeer Poelweg tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan in De Kwakel te Uithoorn t.b.v. bouwverkeer De Rietkraag

Tijdelijk opheffen eenrichtingsverkeer Poelweg tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan in De Kwakel te Uithoorn t.b.v. bouwverkeer De RietkraagIn de komende tijd zal het nieuwbouw project De Rietkraag in De Kwakel gerealiseerd worden. Het bouwverkeer zal gebruik maken van de Poelweg en de Iepenlaan. Hiertoe wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld op een gedeelte van de Poelweg tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan, dit wordt met bebording aangegeven. Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant (zie kader digitale bekendmakingen).