Terinzagelegging conceptlocatieplannen voor het plaatsen van drie extra ondergrondse glascontainers

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de conceptlocatieplannen voor de plaatsing van drie extra ondergrondse glascontainers gedurende zes weken ter inzage liggen.

Toelichting

Door het plaatsen van extra inzamelpunten aan de Burgemeester Brautigamlaan, Faunalaan en Vuurlijn wordt de glasinzameling geoptimaliseerd. De locaties hiervoor zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleidsregels voor locatieplannen voor ondergrondse containers’. 

Zienswijze

Als u het geen goede locatie vindt, horen wij graag wat uw bezwaren zijn en wat u een beter geschikte plek vindt. Dit kan via een e-mail aan gemeente@uithoorn.nl of per brief naar gemeente Uithoorn, dhr. E. Kling, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Voor de behandeling hebben wij uw naam, adres en woonplaats nodig en om welke glascontainer het gaat. U kunt uw zienswijze tot 20 oktober 2021 indienen.