Terinzagelegging conceptlocatieplannen voor het inzamelen van GFT bij woningen waarbij het plaatsen van een eigen minicontainer niet mogelijk is.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de conceptlocatieplannen voor de inzameling van GFT bij woningen waarbij het plaatsen van een eigen minicontainer niet mogelijk is gedurende zes weken ter inzage liggen.

Toelichting

Uithoorn start met het apart inzamelen van het groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Woningen waarbij het plaatsen van een eigen minicontainer niet mogelijk is, krijgen half september een gezamenlijke container. Waar mogelijk worden deze verzamelcontainers in een behuizing geplaatst. De locaties hiervoor zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleidsregels voor locatieplannen voor ondergrondse containers’. Als u het geen goede locatie vindt, horen wij graag wat uw bezwaren zijn en wat u een beter geschikte plek vindt. De plannen ziet u per wijk hiernaast.

Zienswijze

Tot en met 20 oktober 2021 kunt u bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en adres, het nummer van de verzamelcontainer waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende argumenten en uw eventuele alternatief. Dit kan via een e-mail aan gemeente@uithoorn.nl of per brief naar gemeente Uithoorn, de heer E. Kling, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.