Ter inzagelegging concept Koersplan Sociaal domein

Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2020 ingestemd met de conceptversie van het Koersplan Sociaal Domein 2020 - 2023 (pdf, 717 kB).

Op grond van de inspraakverordening van de Gemeente Uithoorn ligt het concept Koersplan Sociaal domein gedurende een periode van zes weken (t/m 28 april 2020) ter inzage in het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Het adres van het gemeentehuis is Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

Het concept Koersplan sociaal domein is een beleidsnota waarin de gemeente Uithoorn aangeeft hoe zij in de toekomst sturing willen geven binnen het sociaal domein. In het Koersplan staan de kaders die de gemeenteraad vaststelt. 

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van het concept Koersplan sociaal Domein een inspraakreactie indienen bij ons college. Voor informatie neem contact op met mevrouw E. Sarphatie via (0297) 513111 of via gemeente@uithoorn.nl o.v.v. Koersplan sociaal domein.