Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar laten zich omtrent te nemen beslissingen op bezwaarschriften adviseren door een onafhankelijke adviescommissie. De commissie hoort en adviseert de bestuursorganen. Aangaande de samenstelling van de commissie en de procedure die de commissie volgt heeft de raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar op 31 maart 2020 de op 10 december 2020 vastgestelde regeling aangepast conform het raadsbesluit van 24 mei 2012.

De aangepaste regeling treed in werking na de dag van bekendmaking. De voorgaande regeling, de regeling bezwaarschriftencommissie van het college, burgemeester en leerplichtambtenaar gemeente Uithoorn 2020 wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van deze regeling. De Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020 zal worden gepubliceerd op overheid.nl