Raadsbesluit opheffen komgrenzen Vuurlijn

Op 25 juni 2020 heeft de raad van Uithoorn besloten om de komgrenzen op de Vuurlijn, tussen de Watsonweg en de Noorddammerweg, op te heffen, door het verwijderen van de borden H1 en H2 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Tegen dit besluit kan tot en met 2 september 2020 een bezwaarschrift worden ingediend bij de raad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.