Mandaatbesluit

De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat zij de politiechef van de Eenheid Amsterdam mandaat heeft verleend tot het opleggen van het aanlijn- en/of muilkorfgebod als bedoeld in artikel 2:59, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020.
Tevens heeft zij besloten dat de gemandateerde het mandaat door middel van een ondermandaat mede kan verlenen aan door hem aan te wijzen andere personen die aan hem ondergeschikt zijn. Dit mandaat treedt in werking een dag na bekendmaking.