Ingediende aanvragen overige vergunningen 28 april 2020

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2020-038264, Alfons Ariënslaan 1, aanvraag exploitatievergunning i.v.m. 2 terrassen voor horecabedrijf Gerrit (ontvangen 10-04-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

  • 2020-018349, Drechtdijk 21, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 22-04-2020);

Uithoorn

  • 2020-038191, Alfons Ariënslaan 1, ingebruikname gemeentegrond van 28 april tot medio oktober 2020 (verzonden 23-04-2020);
  • 2020-027501, Amstelplein 57, exploitatievergunning i.v.m. terraswijziging (verzonden 22-04-2020).